Aarts advocatuur

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 64, 5400 AB te Uden

T(0413) 24 31 21
F(0413) 24 31 22
Einfo@aarts-advocatuur.nl

Letselschade

Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor AARTS ADVOCATUUR, zij hanteert hierbij de strikte Europese richtlijnen die in Nederland gelden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Doel

AARTS ADVOCATUUR kan uw persoonsgegevens opnemen in haar bestand. AARTS ADVOCATUUR gebruikt deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst die de betrokkene met AARTS ADVOCATUUR heeft (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nieuwsbrieven, downloads of overige leveringsovereenkomsten), om de betrokkene te informeren over, producten of diensten van AARTS ADVOCATUUR, haar partners of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. AARTS ADVOCATUUR kan uw persoonsgegevens in dat kader ook aan haar partners of zorgvuldig geselecteerde bedrijven verstrekken. U kunt daartegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen (zie hierna: “Aanpassingen / Afmelding”). Ten behoeve van analyse, verrijking of validatie van uw persoonsgegevens kunnen externe databronnen geraadpleegd of ingezet worden. Voor toezending van informatie met gebruikmaking van elektronische gegevens, zal AARTS ADVOCATUUR te allen tijde óf de uitdrukkelijke toestemming (“opt-in”) van de betrokkene verkrijgen óf dit zal geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van AARTS ADVOCATUUR waarbij de mogelijkheid zal worden geboden bezwaar aan te tekenen tegen de toezending (“opt-out”).

Aanpassingen / Afmelding

Indien uw gegevens zijn opgenomen in het bestand van AARTS ADVOCATUUR kunt u zich door middel van een uitschrijflink bij een (commerciële) uiting te allen tijde afmelden. U heeft bovendien het recht u tegen direct marketing of verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden te verzetten. Daarnaast heeft u het recht AARTS ADVOCATUUR te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een email sturen aan info@aarts-advocatuur.nl .

Bezoekersgegevens

Via haar websites kan AARTS ADVOCATUUR algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan AARTS ADVOCATUUR of een externe partner in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op onze websites te verbeteren. Deze informatie wordt onder andere verkregen door gebruikmaking van zogenaamde “cookies”. Op verzoek van de gebruiker kunnen functionaliteiten die gebruik maken van cookies (zoals geautomatiseerde herkenning) in- en uitgeschakeld worden in de browser of op de website. Wanneer het gebruik van cookies in uw browser is uitschakelt zijn sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Voor bijvoorbeeld het tegengaan van (betalings)fraude of misbruik zal in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.

Wijzigingen

AARTS ADVOCATUUR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website www.aarts-advocatuur.nl/privacyverklaring/ op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.