Aarts Advocatuur

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 64, 5400 AB te Uden

T(0413) 24 31 21
F(0413) 24 31 22
Einfo@aarts-advocatuur.nl

Letselschade

Home

Aarts Advocatuur
Aarts Advocatuur in Uden is een modern en eigentijds advocatenkantoor dat uitgaat van de traditionele rol van de advocaat: partijdigheid, juridisch vakmanschap en betrouwbaarheid. Al ruim 30 jaar verleent Aarts Advocatuur maatwerk op het gebied van juridische adviezen en gerechtelijke procedures.

Aarts Advocatuur is onderworpen aan het tuchtrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) als waarborg voor de kwaliteit van de door haar verleende diensten.

Mr. J.N.R.M. Aarts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: Letselschaderecht (civielrechtelijke zaken).