Aarts Advocatuur

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 64, 5400 AB te Uden

T(0413) 24 31 21
F(0413) 24 31 22
Einfo@aarts-advocatuur.nl

Letselschade

Overlijdensschade

Onder overlijdensschade wordt verstaan schade waarvoor een ander aansprakelijk is en die door sommige nabestaanden wordt geleden omdat de overledene hen niet meer kan onderhouden of verzorgen.

Maar anders dan bij letselschade komt niet de volledige overlijdensschade voor vergoeding in aanmerking. Evenmin bestaat recht op smartengeld.

Het berekenen van overlijdensschade moet door belangenbehartigers vaak aan een extern bureau worden uitbesteed omdat zij dit zelf niet kunnen. Dit kost extra tijd, zeker als de  schadeberekening later nog een keer aangepast moet worden.

Aarts Advocatuur laat de berekening van de overlijdensschade daarom in eigen beheer maken.