Aarts Advocatuur

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 64, 5400 AB te Uden

T(0413) 24 31 21
F(0413) 24 31 22
Einfo@aarts-advocatuur.nl

Letselschade

Nieuws

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam tegen tussenarrest Gerechtshof Den Haag waarbij in 2004 ondertekende vaststellingsovereenkomst nietig werd verklaard.

Vaststellingsovereenkomst afgesloten zonder hulp belangenbehartiger vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden; art. 81 lid 1 RO.

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen onder invloed van misbruik van omstandigheden? Is vernietigingsbevoegdheid verjaard? Aanvang verjaringstermijn. Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

Publicatie datum: 19 oktober 2018 15:17:01

Lees meer

Moeder aansprakelijk voor trap van paard tegen zesjarig kind wegens onvoldoende toezicht houden bij wei.

trap van paard, moeder schiet tekort in ouderlijke zorgplicht door onvoldoende toezicht op naleving instructies aan kind
- kosten; verzocht t.o.v. 2 partijen: 40,65 uur x € 265,00 +21%, toegewezen t.o.v. 1 partij: 15,65 uur x € 265,00 + 21%

Publicatie datum: 2 oktober 2018 19:25:11

Lees meer

Dagopvang aansprakelijk voor val met hoofd vanaf zitbank tegen houten ombouw verwarming van zeer jong kind, nadat dit al onrustig en wiebelend op zitbank had gezeten en juist gewaarschuwd was voor vallen.

Partijen strijden over de vraag of door (de medewerksters van) een kinderdagverblijf een zorgplicht is geschonden. In deze zaak gaat het om de bijzondere verplichtingen tot zorg en oplettendheid, zoals deze voortvloeiden uit de speciale relatie met het kind. Na toetsing aan de Kelderluikcriteria wordt de door de ouders pro se en q.q. gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure toewijsbaar geoordeeld.

Publicatie datum: 7 september 2018 11:32:53

Lees meer