Aarts Advocatuur

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 64, 5400 AB te Uden

T(0413) 24 31 21
F(0413) 24 31 22
Einfo@aarts-advocatuur.nl

Letselschade

Nieuws

Dagopvang aansprakelijk voor val met hoofd vanaf zitbank tegen houten ombouw verwarming van zeer jong kind, nadat dit al onrustig en wiebelend op zitbank had gezeten en juist gewaarschuwd was voor vallen.

Partijen strijden over de vraag of door (de medewerksters van) een kinderdagverblijf een zorgplicht is geschonden. In deze zaak gaat het om de bijzondere verplichtingen tot zorg en oplettendheid, zoals deze voortvloeiden uit de speciale relatie met het kind. Na toetsing aan de Kelderluikcriteria wordt de door de ouders pro se en q.q. gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure toewijsbaar geoordeeld.

Publicatie datum: 7 september 2018 11:32:53

Lees meer

Albert Heijn aansprakelijk voor uitglijden en vallen van klant omdat er water en groenteresten op de vloer van de groenteafdeling van de winkel lagen, waardoor klant pols heeft gebroken.

Toedracht valpartij in winkel van Albert Heijn. Albert Heijn is niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs. De rechtbank verklaart voor recht dat Albert Heijn onrechtmatig heeft gehandeld door de winkelvloer niet schoon en droog te houden.

Publicatie datum: 7 september 2018 11:29:54

Lees meer

Gemeente Haarlem niet aansprakelijk voor val in Ekamastraat over troittoirtegel; een hoogteverschil van 2 cm is nog een acceptabele oneffenheid in het wegdek.

Gemeente als wegbeheerder. Geen aansprakelijkheid. Het verschil in hoogte tussen stoeptegels van 2 cm moet als een acceptabele oneffenheid van het wegdek worden beschouwd. De omstandigheid dat de straat inmiddels is hersteld en ‘een biljartlaken’ is, maakt dit niet anders. Hieruit niet kan worden afgeleid dat sprake was van een gevaarlijke situatie die los van een melding reeds aanpassing behoefde.

Publicatie datum: 7 september 2018 11:24:41

Lees meer