Aarts Advocatuur

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 64, 5400 AB te Uden

T(0413) 24 31 21
F(0413) 24 31 22
Einfo@aarts-advocatuur.nl

Letselschade

Nieuws

Inlener aansprakelijk voor val vanwege verwijderde zekeringen steigerleuning.

inlener aansprakelijk voor val vanwege verwijderde zekeringen steigerleuning;
- verzocht € 3.484,13 obv 12,5 uur, toegewezen € 2.667,38 obv 9,5 uur inclusief btw en griffierecht

Publicatie datum: 5 november 2019 21:40:25

Lees meer

Reinier van Arkel als werkgever aansprakelijk voor de letselschade die haar werknemer als verpleegkundige oploopt bij het fixeren van een psychotische patiënt.

Werkgever aansprakelijk voor schade die verpleegkundige oploopt bij fixeren psychotische patiënt.

Publicatie datum: 2 juli 2019 16:18:03

Lees meer

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam tegen tussenarrest Gerechtshof Den Haag waarbij in 2004 ondertekende vaststellingsovereenkomst nietig werd verklaard.

Vaststellingsovereenkomst afgesloten zonder hulp belangenbehartiger vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden; art. 81 lid 1 RO.

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen onder invloed van misbruik van omstandigheden? Is vernietigingsbevoegdheid verjaard? Aanvang verjaringstermijn. Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

Publicatie datum: 19 oktober 2018 15:17:01

Lees meer