Letselschade Aansprakelijkheid Verzekeringsrecht

Aarts Advocatuur

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 64, 5400 AB te Uden

T(0413) 24 31 21
F(0413) 24 31 22
Einfo@aarts-advocatuur.nl

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt wanneer iemand voor andermans schade aansprakelijk is. Hieronder valt niet alleen letselschade maar ook overlijdensschade en schade als gevolg van het niet nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen.