Letselschade Aansprakelijkheid Verzekeringsrecht

Aarts Advocatuur

Verlengde Velmolen 2A
Postbus 64, 5400 AB te Uden

T(0413) 24 31 21
F(0413) 24 31 22
Einfo@aarts-advocatuur.nl

Wat wij doen

Letselschade
Aarts Advocatuur behartigt de belangen van letselslachtoffers na een verkeersongeval, een arbeidsongeval of een medische misser. De tegenpartij is meestal een verzekeringsmaatschappij die precies weet waar het bij letselschade om draait. Daarom is het voor letselslachtoffers belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium zelf ook een belangenbehartiger in de arm te nemen. Iedereen kan zich in Nederland belangenbehartiger noemen, maar alleen als u voor een advocaat als Aarts Advocatuur kiest, bent u verzekerd van de beste kwaliteit en betrouwbaarheid.

Aansprakelijkheidsrecht
Er kunnen zich op allerlei terreinen juridische conflicten voordoen op het gebied van aansprakelijkheid. Het gaat daarbij niet alleen om letselschade en overlijdensschade maar ook om gevallen waarin iemand zijn contractuele (overeenkomst) of wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het burenrecht)) niet nakomt. Aarts Advocatuur is u dan graag van dienst om de door u geleden schade op de aansprakelijke partij te verhalen.

Verzekeringsrecht
Als u schade lijdt en daarvoor een verzekering had afgesloten, betekent dit nog niet dat uw schade altijd wordt vergoed. Uw verzekeraar kan bijvoorbeeld weigeren de schade aan u te vergoeden door te stellen dat u zich als verzekerde niet aan al uw verplichtingen hebt gehouden of omdat u de schade volgens uw verzekeraar niet kunt aantonen. In die gevallen blijft u met lege handen staan. Lang niet in al deze gevallen mag uw verzekeraar echter uitkering weigeren en kan Aarts Advocatuur u helpen om uw schade zo snel mogelijk alsnog vergoed te krijgen.